Studijos taisyklės | UP Studija
 

Studijos taisyklės

 

Džiaugiamės, kad norite prisijungti prie mūsų!

 

NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirma šokių pamoka naujiems nariams yra nemokama!
 2. Mėnesinis mokestis už šokių pamokas turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 3. Kiekvienas narys turi įsigyti nario kortelę. Nario kortelės kaina – 3eur. Mokestis yra vienkartinis. Kortelė nekeičiama ir negražinama. Kortelė yra skirta vienam asmeniui.
 4. Šokėjui neatvykus į šokių pamokas be pateisinamos priežasties, sumokėtas mėnesinis mokestis negrąžinamas. Studijos narys turi pateikti pateisinamą priežastį įrodantį dokumentą (pvz., gydytojo pažymą). Tada mokesčio dalis už praleistas pamokas gali būti perkelta į kitą kalendorinį mėnesį.
 5. Konkursinių komandų nariams mokestis išlieka visada toks pats, nesvarbu, kiek šokėjas buvo praleidęs pamokų. Kaina šių komandų nariams nesikeičia net turint pateisinamą priežastį ar gydytojo pažymą, dėl dažnų papildomų šokių pamokų.
 6. Normali pamokos trukmė įvyksta esant bent 5 šokėjams. Jeigu į pamoką atvyksta tik vienas narys, pamokos nevyksta, atėjus 2-4  šokėjams, užsiėmimas trunka nuo 30 iki 45 min.
 7. Nors šventinėmis dienomis studija nedirba, mėnesio mokestis nėra išskaičiuojamas.
 8. Apie blogą savijautą būtina informuoti trenerius iš anksto prieš treniruotę. O apie ligą ar numatytą ilgą nedalyvavimą būtina iš anksto informuoti vadovę Justiną žinute, skambučiu (tel:. +370 611 18348) arba [email protected]
 9. Norint pasinaudoti taikoma nuolaida reikia pateikti priežastį patvirtinantį dokumentą.

 

LANKOMUMAS

 

 1. Turint ar atsiradus nenumatytiems sveikatos sutrikimams būtina iš karto informuoti trenerę arba studijos vadovę.
 2. Šokių studijos nariai privalo nevėluoti į šokių pamokas, klausyti trenerio nurodymų, gerbti kitus studijos narius bei darbuotojus.
 3. Pageidautinas pastovus pamokų lankymas, nes jos vyksta nuosekliai ir taip yra kuriamos komandos, o jei dėl tam tikrų priežasčių kurį laiką negalėsite lankyti pamokų, apie tai BŪTINA iš anksto pranešti trenerei ar  studijos vadovei.
 4. Studijoje nariai į šokių pamokas privalo atsinešti ir persimauti avalynę, bei rekomenduojama turėti persirengti sportinę aprangą.
 5. Nariui nusprendus šokių pamokų nebelankyti, būtina pranešti vadovei Justinai žinute, skambučiu (tel:. +370 611 18348) arba [email protected]

 

ŠOKIŲ SALĖS TAISYKLĖS

 

 1. Šokių studijos nariai privalo tausoti ir atsakingai elgtis su šokių studijos inventoriumi. Sulaužius ar kitaip sugadinus, atlyginti nuostolius.
 2. Šokių studijos nariai privalo nešiukšlinti šokių studijos patalpose bei jos teritorijoje (laiptinėje, tualete, kiemelyje).
 3. Šokių studijos patalpose, pastate bei šalia esančioje teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti svaigiuosius gėrimus,  narkotines bei toksines medžiagas.
 4. Studija neatsako už studijoje paliktus daiktus.
 5. Už kelionę į užsiėmimus ir po jų atsako studijos narių tėvai ar globėjai.
 6. Pažeidus šokių studijos tvarkos taisyklėse numatytus reikalavimus, šokių studija turi teisę pašalinti studijos narį.
 7. Šokių salėje gali treniruotis tik studijos nariai.
 8. Nesinaudoti mobiliuoju telefonu ne edukacijai skirtais tikslais, išskyrus pranešti ar gauti neatidėliotinai svarbią informaciją iš Vaiko atstovo ar kitų susijusių asmenų. Kitais atvejais, studijos treneriai pasilieka teisę mobilųjį telefoną laikinai atimti ir grąžinti tik pasibaigus treniruotei.
 9. Atvykus į studiją anksčiau laiko, kol vyksta kiti užsiėmimai, trukdyti kitiems šokėjams draudžiama.

 

KITA SVARBI INFORMACIJA

 

 1. Kilus neaiškumams, kreipkitės telefonu +370 611 18348 arba [email protected]
 2. Visa informacija, susijusi su šokių studijos naujienomis, renginiais, nedarbo dienomis (studija nedirba šventinėmis ir poilsio dienomis), išvykomis, konkursais ir kt., yra skelbiama internetinėje svetainėje  www.upstudija.lt arba www.facebook.com/UPstudija.lt